ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ

Total
0
Shares
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like

ಕಣಕಣದಲ್ಲೂ ಶಿವ

‘ಶಿವ’ ಯಾವಾಗಲೂ ಕಾಡುವ ದೇವರೇ. ಅವನ ಆಕಾರ, ಬಣ್ಣ, ವೇಷ, ವಾಸ, ಸ್ಥಳ, ಆಭರಣ ಇವ್ಯಾವುವೂ ಸರಳವಾದುದಲ್ಲ. ಅತ್ಯoತ ಗೂಢವಾದುದೇನನ್ನೋ ವಿವರಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಅದರ ಹಿoದಿದೆ. ಕೊರಳಲ್ಲಿ ಹಾವು, ಮೈ ಪೂರಾ ಭಸ್ಮ, ಸೊoಟಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಘ್ರ ಚರ್ಮ, ಕತ್ತಲ್ಲಿ ರುoಡಮಾಲೆ.. ತಲೆಯ…
View Post

ಕಣ ಕಣದಲ್ಲೂ ಶಿವ 20.10.2019

ಭಗವಂತನನ್ನು ನಾನಾ ರೂಪಗಳಲ್ಲಿ ಆರಾಧಿಸುವ ದೇಶ ನಮ್ಮದು. ಅಂತಹ ಭಗವಂತ  ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಫೋಟೋಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪೂಜೆಗೈಯಲ್ಪಡುತ್ತಾನೆ. ಹೀಗೆ ಭಗವಂತನನ್ನು ಪೂಜೆ ಮಾಡುವ ನಾವುಗಳು, ಯಾರೋ  ಬಂದು  ಈ ದೇವರನ್ನು ಪೂಜಿಸಬೇಡಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದರೆಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಊರಿನ…
View Post