ಸ್ವಾಮೀಜಿಯ ಸೋಲ್ಜರ್ಸ್ ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿಯಲ್ಲಿ

ಸ್ವಾಮೀ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಕಾಶ್ಮೀರದಿಂದ ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿ ತನಕ ತಿರುಗಾಡಿ ಭಾರತವನ್ನು ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಂಡರು. ದೇಶದ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಕಂಡು ಮರುಗಿ ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿಯ ಕಡಲಿನ ಎದುರು ನಿಂತು ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಜಿಗಿದು ದೂರದಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದ ಬಂಡೆಯನ್ನೇರಿ ಕುಳಿತು ಮೂರು ದಿನ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿ ತಾಯಿ ಭಾರತೀಯ ದರುಶನವಾದ ನಂತರ…
View Post

ಡಿಸೆಂಬರ್ 25 – ರಾಕ್ ಡೇ

“ಮೊರೆಯುವ ಕಡಲಿಗೆ ಹಾರಿ ಧುಮುಕಿದ, ಈಜಿದ, ನುಗ್ಗಿದ. ಗಟ್ಟಿ ಬಂಡೆಯಲಿ ಬೇರೂರಿದ, ಬಾನೆತ್ತರ ಬೆಳೆದ. ಬೆಳಕಿನ ಗೋಪುರವಾದ” ಕವಿ ಜಿ.ಎಸ್ ಶಿವರುದ್ರಪ್ಪನವರು ಬರೆದಿರುವ ಈ ಸಾಲುಗಳು ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರ ಕುರಿತಂತೆಯೇ.. ನಿಜ! ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಏಳು ವರ್ಷಗಳಷ್ಟು ದೀರ್ಘಕಾಲ ಭಾರತವನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳುವ…
View Post