ಸ್ವಚ್ಛತೆಯೇ ಆರೋಗ್ಯ

ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಆರೋಗ್ಯದೆಡೆಗಿನ ಮೊದಲ ಹೆಜ್ಜೆ. ನಮ್ಮ ಸುತ್ತ-ಮುತ್ತಲಿನ ಪರಿಸರವನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ರೋಗ-ರುಜಿನಗಳು ಹರಡುವುದನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಬಹುದು. ಆದರೆ, ಆರೋಗ್ಯ ಹದಗೆಟ್ಟಲ್ಲಿ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳೇ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ! ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳ ಈ ದೈನೀಸಿ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಕಂಡು ಯುವಾಬ್ರಿಗೇಡ್ ‘ಸ್ವಚ್ಛತೆಯೇ ಆರೋಗ್ಯ’ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಡಿಯಲ್ಲಿ ಹಲವು…
View Post

ಕನಕ ನಡೆ…

“ಎಲವೋ ಕುನ್ನಿ, ಕೂಳಿದೆ ತಿನ್ನು ಬಾರೆನುತ……….” ಕೌರವೇಶ್ವರನ ಇಡಿಯ ದೇಹ ‘ವಜ್ರಕಾಯ’ವಾಗಿಬಿಟ್ಟರೆ, ಅವನಿಗೆ ಸಾವಾದರೂ ಹೇಗೆ ಬಂದೀತು? ದ್ರೌಪದಿಯ ಶಾಪವಾದರೂ ಹೇಗೆ ನೆರವೇರೀತು?.. ಹೀಗೆಂದು ಯೋಚಿಸಿ, ತನ್ನ ಮಗನನ್ನು ಹುಟ್ಟುಡುಗೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ತನ್ಮುಂದೆ ನಿಲ್ಲು ಎಂದು ಗಾಂಧಾರಿ ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದಾಗ, ಸಂಕೋಚದಿಂದ ಬಾಳೆಲೆಯನ್ನು…
View Post