ಜಲಿಯನ್ ವಾಲಾಬಾಗ್ ಹತ್ಯಾಕಾಂಡಕ್ಕೆ 100 ವರ್ಷ

ಜುಲೈ 31 ಉಧಮ್‌ಸಿಂಗ್ ಅವರ ಪುಣ್ಯಸ್ಮರಣೆ. 21 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಕಾದು ಜಲಿಯನ್‌ವಾಲಾಬಾಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಮಿಕ್ಕಿ ಭಾರತೀಯರ ಸಾವಿಗೆ ಕಾರಣನಾದ ಮೈಕಲ್ ಓಡ್ವಯರ್‌ನನ್ನು ಹತ್ಯೆಗೈದ ಮಹಾನ್ ಸಾಹಸಿ ಆತ. ಹಾಗೆಯೇ, ಈ ವರ್ಷ ಜಲಿಯನ್‌ವಾಲಾಬಾಗ್ ಘಟನೆ‌ಗೆ ನೂರು ತುಂಬಿದೆ. ಉಧಮ್ ಸಿಂಗ್‌ರವರ…
View Post